لحظه ای را می‌نویسم که لحظه ای نیست.
قبل
بعدی

آخرین مطالب

نوشته‌های من

دید‌ه‌بان کشتی

دیده بان کشتی کشتی در میان دریا با ساز ناکوک موجها می‌رقصید. باد در بین سوراخ بادبانها می‌چرخید و سیلی محکمی به بادبانها می‌زد. ناخدا

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

تولید محتوای سبز

تولید محتوای سبز تولید محتوا از دیدگاه بیل گیتس: بیل گیتس اولین کسی بود که به ماجرای تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ پرداخت، از دیدگاه

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

من یک‌زن هستم

فتخار می‌کنم زن هستم زیرا اگرچه تنی نازک مثل برگ گل دارم ولی مثل کوه استوار و قوی هستم. افتخار می‌کنم زن هستم اگرچه تحمل

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

لباس‌چروک

مادر که همیشه با ذوق برای آماده کردن صبحانه‌ی بچه‌ها از خواب بیدار می‌شد، به آشپزخانه رفت و مواد اولیه غذا را با هر‌آنچه عشق

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

لطفا گوسفند نباشید

 کمی بیشتر که فکر میکنم گوسفند بیچاره را قربانی می کنند تا رفع بلا شود در صورتی که بلا خودمان هستیم، وقتی نمی توانیم نفس

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

پادکست مهربانی

مهربانی را می توان در تابش انوار خورشید از پس شبی تاریک حس کرد. شاید هم بتوان مهربانی را از شاخه گل رزی آموخت که

ادامه مطلب »