نوشته‌های من

💥حرف حساب افکارتان چیست؟  – امروز ازش انتقام می‌گیرم.

ادامه مطلب »

دلتنگی

دلتنگی‌ات در واژه وزن قافیه جایی ندارد وقتی‌کلامت عمیق‌ترین

ادامه مطلب »